Menu

Адвокат Атанас Борисов

Добави към любими
Контакт Адрес: Пловдив, бул. 6-ти Септември 144А
comunicatorbg.com/advokat_borisov.html
Добавена 2014-07-30 12:58:56

Описание

Адвокат Атанас Борисов

Адвокат Атанас Борисов e завършил юридическият факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски през 2011г.

В периода 2011-2013г. е работил като стажант юрист в адвокатска кантора Светослава Хаджиева, специализирана в областта на данъчно и търговско право, както и в адвокатска кантора Димитър Антонов, специализирана в областта на наказателното право.

През 2013г. е вписан като член на Адвокатска колегия - Пловдив, след успешно положен адвокатски изпит по реда на закона за адвокатурата

 

Гражданско право:

 1. съставяне на искови молби и отговори на искови молби
 2. правни консултации по гражданско-правни въпроси
 3. процесуално представителство и правна защита при воденето на граждански дела
 4. процесуално представителство в изпълнителното производство
 5. изготвяне на декларации, пълномощни, удостоверения, нотариални покани и оказване на съдействие пред нотариус
 6. изготвяне на всякакъв вид сделки и договори
 7. делба на имущество - съдебна и извънсъдебна

 

Търговско и дружествено право:

 1. регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци
 2. изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки, подаване на ГФО.

 

Наказателно право:

 1. консултации по наказателно-правни въпроси
 2. изготвяне на жалби и тъжби;
 3. процесуално представителство и правна защита по отношение на задържан, обвиняем и подсъдим във всички фази на наказателния процес по всякакъв вид наказателни производства
 4. защита правата и законните интереси на пострадалите от престъпленията физически и юридически лица и на техните наследници и правоприемници

 

Административно право:

 1. Изготвяне на възражения срещу съставени актове за установяване на административни нарушения
 2. Изготвяне на жалби и процесуално предствителство по оспорване на наказателните постановления пред съда

 

Вещно право и недвижими имоти

 1. Съвети или представителство от адвокат по недвижими имоти и вещно право при предприемане на правни действия по отношение на недвижими имоти
 2. Разпоредителни сделки с всякакъв вид движимо и недвижимо имущество (покупко-продажба, дарение и др. способи за прехвърляне на собственост)
 3. Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи
 4. Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение
 5. Съдействие от адвокат по вещно право при нарушено право на собственост
 6. Установителен, осъдителен или конститутивен иск във връзка с право на собственост

 

Място

Пловдив
бул. 6-ти Септември 144А

Comunicator BG Карта

МИКС БИЛД ООД

Юли 30, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2008 година със седалище гр.Бургас. Дейността на фирмата е проектиране, строителство, реконструк...

Read more

Линкове

Боите на Барзов

Aвтосервизи  Пелахром  България и Даймънд Аут...

Август 29, 2012 No comments

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в ...

Юли 04, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2...

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД

Нашите мебели са с високо качество, което се ...

Юли 30, 2012 No comments

pretext

posttext