Menu

Контакт Адрес: Кюсетндил, ул. Ал. Стамболийски 47
Телефони: 0895 664 500 / 078 526 626
comunicatorbg.com/bg-ic.html
Добавена 2014-02-12 23:21:31

Описание

Айси ООД

АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка  на технологични машини и оборудване.

Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на  метални повърхности , почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени  разходи . В това направление , Ай Си ООД е официален  дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води. Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води. Реализацията на това направление е в тясно сътрудничество с фирма NALCO - световен лидер в технологиите за пречистване и корекционна обработка на индустриални води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

 1. Абразивоустойчиви
 2. Трудно запалими
 3. Микробо- и хидролизоустойчиви
 4. Химически устойчиви на агресивни среди
 5. Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации
 6. Антистатични и/или елекрически проводими
 7. Голям температурен диапазон (-2600С / +11000С)
 8. Ултравиолетова и озонова устойчивост
 9. Транспорт в условията на налягане и вакуум

 Смазочни материали на Верила греси:

 1. моторни – минерални, полусинтетични, синтетични
 2. трансмисионни
 3. хидравлични
 4. редукторни
 5. Греси – литиеви, калциеви, графитни

 

 

Място

Кюстендил
ул. Ал. Стамболийски 47

Comunicator BG Карта

Гостоприемница Балова Шума

Юли 04, 2012 No comments

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в едноименния мемориален комплекс над с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, увеко...

Read more

Линкове

Боите на Барзов

Aвтосервизи  Пелахром  България и Даймънд Аут...

Август 29, 2012 No comments

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в ...

Юли 04, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2...

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД

Нашите мебели са с високо качество, което се ...

Юли 30, 2012 No comments

pretext

posttext