Menu

Агрострой Р ООД

Добави към любими
Контакт Адрес: Павликени, ул.”Васил Левски” № 10
comunicatorbg.com/agrostroi.html
Добавена 2013-06-04 01:15:30

Описание

Агрострой Р ООД

Бетонов център АГРОСТРОЙ е създаден през 1978год. и е първият с основен предмет на дейност производство, пласмент и полагане на бетонови и варови разтвори и производство на бетонови изделия в Община Павликени. В над тридесет годишната си дейност Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” се утвърди като най-големият и най-качествен сертифициран производител в района на общините Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Левски. Сертифициран Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава на всички свои клиенти декларации за съответствие и предоставя сертификати за качество, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори, а също така предоставя сертификати за качество и декларации за съответствие за суровините и материалите за производство на бетон, които се доставят единствено от утвърдени и доказани доставчици.

 

Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” е единственият в района който е в процес на въвеждане на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2000 и стриктно прилагащ Системата за производствен контрол съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Ежедневният контрол на произвежданите бетонови и варови разтвори и вземането на пробни тела за текущ контрол се одитира от ”ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ” ООД, разрешение № РОССП-04 от 22.10.2007год. на МРРБ, с регистрационен номер 04 от регистъра на МРРБ. През декември 2002год. за първи път на продуктите ни е поставен знакът за съответствие /Со/ по НСИСОССП от ”ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ” ООД, а след ресертификационен одит през юли 2008год. сертификатите са преиздадени. На основание сертификатите за съответствие и ежедневните протоколи от текущ контрол Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава задължително на всички свои клиенти Декларации за съответствие.

 

Във фирмата работят най-добрите специалисти с опит и дългогодишен трудов стаж, което е определящо за професионалната фирмена визия. На клиентите на Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” се гарантира перфектно обслужване и коректност при изпълнение на заявките. Най-важното предимство при работа с нас е високата прецизност и качество при производството на бетонови и строителни разтвори. Добрите цени, доставката на бетон в неограничени количества и по всяко време - БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН, правят ”АГРОСТРОЙ” удобен, предпочитан и коректен партньор.

Бетоновите разтвори, от които се произвеждат изделията, се приготвят в германски бетонов възел. Това дава гаранция за точно спазване на рецептите, като количествата на материалите /цимент, пясък, фракция и т.н./, са точно претеглени.

Вибропресованите бетонови изделия /тухли, тротоарни плочи, бордюри, павета, коминни тела и т.н./ се произвеждат с автоматизирани машини с висока производителност и качество и по европейска технология. Всички тези детейли дават качеството на нашите изделия.
Нашите усилия, насочени в постоянното подобряване качество на изделията, ни направиха лидер в района, като всички по-големи обекти изискващи качествени продукти се изпълняват с наши бетонови разтвори и изделия.

 

Място

Павликени
ул. Васил Левски 10

Comunicator BG Карта

МИМО СТИЛ ЕООД

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД…

Нашите мебели са с високо качество, което се стараем да поддържаме постоянно, както и конкурентни цени на пазара. Ние можем да Ви предложим ...

Read more

Линкове

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в ...

Юли 04, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2...

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД

Нашите мебели са с високо качество, което се ...

Юли 30, 2012 No comments

Опус 44 ООД

Фирма ОПУС 44 ООД е Българска фирма, чиято ...

Март 12, 2013 No comments

pretext

posttext