Menu

Адванс Акаунтинг ЕООД

Добави към любими
Контакт Адрес: Бургас, ул. Македония 28
comunicatorbg.com/advanceaccounting.html
Добавена 2013-04-14 01:24:33

Описание

Допълнителни услуги

 • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон.
 • Получаване на банкови извлечения от обслужващата Ви банка.
 • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата.
 • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчните и осигурителните задължения.
 • Осигуряване на служба по трудова медицина и оценка на риска.
 • Изготвяне на допълнителни справки и отчети.

Персонал и заплати

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала.
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати.
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО.
 • Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП – 2, УП – 3 и др.)

Счетоводни услуги

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Съставяне на счетоводни отчети и регистри.
 • Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.
 • Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Счетоводно обслужване на граждани

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Подготовка на документи за ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ
 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси на разбираем език

  Адванс Акаунтинг ЕООД

Място

Бургас
ул. Македония 28

Comunicator BG Карта

Опус 44 ООД

Март 12, 2013 No comments

Опус 44 ООД

Фирма ОПУС 44 ООД е Българска фирма, чиято производствена дейност е установена в с. Марикостиново, общ. Петрич - 7 км. по пътя Кулата - Со...

Read more

Линкове

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в ...

Юли 04, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2...

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД

Нашите мебели са с високо качество, което се ...

Юли 30, 2012 No comments

Опус 44 ООД

Фирма ОПУС 44 ООД е Българска фирма, чиято ...

Март 12, 2013 No comments

pretext

posttext