Menu

Рейнджър СОД

Добави към любими
Контакт Адрес: Пловдив, ул.Леонардо Да Винчи 7
Телефон: 0888 345 004 / 0882 555 105
comunicatorbg.com/ranger.html
Добавена 2013-04-12 16:07:15

Описание

Рейнджър СОД - гр.Пловдив

Дружеството е регистрирано по Търговския закон с решение №7043 от 29.11.2002г. на Пловдивски окръжен съд и притежава “Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на основание “Закон за частната охранителна дейност” , издаден от Директор ДНСП-гр.София.

 

Дружеството притежава сертификат за Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния Стандарт ISO 9001:2000.№207383/03.01.2007г. Издаден от BUREAU VERITAS CERTIFICATION и преиздаден през 2009г. От MOODY INTERNATIONAL.

.

Агенцията осъществява физическа охрана на офиси, административни, стопански и търговски обекти, здравни заведения, складове, училища и производствени предприятия, както и инкасо на парични и стоково материални ценности.

 

Разполага със звено за монтаж на СОТ, Видеонаблюдение, Пожароизвестяване и пожарогасене. Към настоящия момент фирмата разполага със сътрудници на територията на гр.Пловдив и Пловдивска област. За нашите сътрудници не представляват трудност големината на обекта, сложността му, степента на риска и т.н. За тях е характерна лоялността, коректността и опазването както на фирмената тайна, така и интересите на възложителя.

Разполагаме с униформено облекло, свързочни средства, автомобили, оръжие и всякакъв вид оборудване за извършване на охранителна дейност.


Агенцията поддържа постоянно оперативно сътрудничество и взаимодействие с териториалните структури на МВР за предотвратяване на кражби и посегателства върху охраняваните обекти.

Техническа охрана

Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти

-Монтаж на СОТ,

 

 

Сигнално - Охранителната Техника (СОТ) е изключително добро средство за охрана както на открити (автопаркове , площи и др.) така и на закрити (складове,помещения,жилищни площи и др.) обекти при условие че е правилно изградена т.е. :

 

Извършено е обследване на входовете и изходите и рисковите участъци на даден обект и са предвидени достатъчни охранителни средства, които биха могли надеждно да ги контролират.

 

Възможност да се избегне човешкият фактор (Възможност за контрол на охраняващите лица)

 

- Видеонаблюдение

Монтирането на системи за видеонаблюдение и контрол е основен прийом за въвеждането на постоянен контрол над Вашата собственост поради възможността за дистанционно наблюдение и преглеждане на записи.

 

Използва се като помощ от лицата ,охраняващи обекта както и за контрол върху тях.

 

Осигурява мощно средство за контрол над Вашия персонал и за чуждите лица имащи достъп до Вашата собственост по време на работния процес .

 

-Пожароизвестяване и Пожарогасене

 

Фирмата разполага с огромен опита в изграждането на пожароизвестителни и гасителни инсталации, както и нужният за това квалифициран персонал .

 

-Структурно окабеляване.

 

Изграждането и Подръжката на Структурни кабелни системи е още една от услугите, който предлагаме .


Физическа Охрана

Предлага се в следните направления :

 

-Невъоръжена или въоръжена физическа охрана и осигуряване на контролно пропускателен режим в собствеността на клиента свързано с постоянно дообучаване, контрол и надзор на охранителите действащи на обекта.

 

 

-Инсталация на паник бутони на обекта за визможност за постоянна връзка с органите на МВР и радиостанции за връзка между охранителите на обекта, което осигурява възможност за адекватно реагиране в случай на извънредна ситуация.

 

Възможност за инсталиране на специални средства (сигнално - охранителни системи, видеонаблюдение и др. на обекта) в зависимост от договорените отношения за по пълно покриване на задълженията спрямо клиента и осигуряване на безопасността на охраняваните територии.

 

Нашите сътрудници по охраната разполагат с утвърдени от МВР униформено облекло и отличителни знаци и са оборудвани с всички необходими за специфичната работа специални средства (Палки, оръжие, средства за комуникация и др. в зависиомост от спецификата на работата и уговорените отношения с клиента).Охраната на обектите се води по утвърден от опита ни (на 10 години и обекти в над 20 населени места) начин .


-охрана на земеделски земи

 

Дружеството разполага с огромен опит по организирането и извършването на охрана на земеделски земи.

Охранителни услуги Пловдив

Детективски услуги Пловдив

Рейнджър СОД

 

Място

Пловдив
ул.Леонардо Да Винчи 7

Comunicator BG Карта

Боите на Барзов

Август 29, 2012 No comments

Боите на Барзов

Aвтосервизи  Пелахром  България и Даймънд Ауто Сървиз са сервизи,  занимаващи се с тенекеджийство, бояджийство на всички видове леки и лекот...

Read more

Линкове

Боите на Барзов

Aвтосервизи  Пелахром  България и Даймънд Аут...

Август 29, 2012 No comments

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в ...

Юли 04, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2...

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД

Нашите мебели са с високо качество, което се ...

Юли 30, 2012 No comments

pretext

posttext