Menu

Адвокат Елена Топузанова

Добави към любими
Контакт Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман 20 етаж 1, офис 3
comunicatorbg.com/topuzanova.html
Добавена 2013-04-02 12:10:41

Описание

Адвокат Елена Топузанова - Бургас

Коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни гражданско-правни области:

  • Вещно- право на собственост; защита правото на собственост; реституция, земеделски земи, сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори,нотариални актове, пълномощни и други;
  • Облигационно право - изготвяне на граждански и търговски договори; сделки по управление и разпореждане с имущества и права; обезпечения, гаранции, ипотеки и други;
  • Наследствено и семейно право – бракоразводни, издръжки, право на наследяване и т.н.
  • Търговско и корпоративно право – Правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване, представителство пред държавни и съдебни органи, както и пред други физически и юридически лица; .
  • Трудово право – защита правата на работника и работодателя, трудовоправни консултации;
  • Административно право – оспорване на административни актове и процесуални представителство по дела от административен и административно-наказателен характер;
  • Процесуално представителство - правна помощ и защита при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела; изпълнително и охранителни производства; съдебна делба и други;
  • Авторски и сродни права – защита авторски права върху компютърни програми и бази данни, изготвяне на договори, регистрация на търговски марки патенти и т.н.

Място

Бургас
ул. Иван Шишман 20

Comunicator BG Карта

Опус 44 ООД

Март 12, 2013 No comments

Опус 44 ООД

Фирма ОПУС 44 ООД е Българска фирма, чиято производствена дейност е установена в с. Марикостиново, общ. Петрич - 7 км. по пътя Кулата - Со...

Read more

Линкове

Боите на Барзов

Aвтосервизи  Пелахром  България и Даймънд Аут...

Август 29, 2012 No comments

Гостоприемница Балова Шума

Гостоприемница Балова Шума е разположена в ...

Юли 04, 2012 No comments

МИКС БИЛД ООД

  Фирма "МИКС БИЛД" ООД е създадена през 2...

Юли 30, 2012 No comments

МИМО СТИЛ ЕООД

Нашите мебели са с високо качество, което се ...

Юли 30, 2012 No comments

pretext

posttext